سيمان پرتلند ضدسولفات سرباره اي

سیمان پرتلند ضدسولفات سرباره اي بر اساس استاندارد اروپا EV197-1 و استاندارد ASTM  C595نوعي سيمان پرتلند مي باشد كه از اختلاط و سايش كلينكر سيمان  پرتلند و سرباره و ساير افرودني هاي مجاز و مناسب از جمله گچ تولید می شود. نسبت سرباره در اين نوع سيمان از 25 تا 70 درصد سرباره توليدمي شود و بنا به درصد اختلاط سرباره خواص سيمان بدست آمده متفاوت مي باشد.

 

موارد مصرف سيمان ضد سولفات سرباره اي عبارتند از :

+ حاشيه خليج فارس که بتن در مقابل تهاجم مستمر املاح سولفات و يون کلر قرار دارد.

+ در بتن ريزيهاي حجيم مانند سدها که نياز به گرماي هيدراتاسيون پايين است.

 

ويژگيهاي  کيفي سيمان ضد سولفات سرباره اي :

1- مقاومت شيميايي بسيار مطلوب در مقابل تهاجم املاح سولفات و يون کلر .

2- گرماي هيدراتاسيون پايين، درصد انبساط در حد صفر و نفوذ پذيري و تخلخل محدود.

3- مقاومت خمشي و کشش بالا و مقاومت فشاري بسيار مطلوب در دراز مدت.

 

آب و هوا

يکشنبه دوشنبه سه شنبه

حاضرین در سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم